<var id="75bpl"><pre id="75bpl"></pre></var>

  <font id="75bpl"></font>

   
   
   <var id="75bpl"><pre id="75bpl"></pre></var>
   <cite id="75bpl"></cite>

    <mark id="75bpl"></mark>
    搜索   Search
    產(chǎn)品展示   Products
    聯(lián)系我們   Contact
    產(chǎn)品展示   Products美國VICKERS供應商>>VICKERS電磁閥>>威格士VICKERS電磁閥/VICKERS中國
     
    點(diǎn)擊放大
    產(chǎn)品名稱(chēng):
    威格士VICKERS電磁閥/VICKERS中國
    產(chǎn)品型號:
    產(chǎn)品報價(jià):
    產(chǎn)品特點(diǎn):
    VICKERS電磁閥和安全閥為一體,組成先導式壓力閥,該閥即是卸荷閥又是安全閥,有時(shí)又是溢流閥.卸荷時(shí)其控制油道貫穿各路換向閥
     威格士VICKERS電磁閥/VICKERS中國的詳細資料:

    威格士VICKERS電磁閥/VICKERS中國
    VICKERS電磁閥出來(lái)的先導油控制主換向閥閥芯的移動(dòng),使工作泵的來(lái)油進(jìn)入動(dòng)臂油缸實(shí)現動(dòng)臂上升。比例先導減壓閥的輸出壓力越大,控制主換向閥閥芯的位移越大,主換向閥通過(guò)的流量越大,動(dòng)臂上升的速度越快。當操作手柄拉*限位置時(shí),手柄中的限位電磁鐵通電,手柄在極限位置被吸合。動(dòng)臂以zui大的速度上升,當升至動(dòng)臂上位限位開(kāi)關(guān)所限定的位置時(shí),操作手柄限位電磁鐵斷電,手柄自動(dòng)恢復到中位,動(dòng)臂就可保持在所限定的位置。在動(dòng)臂上升的過(guò)程中,若需要動(dòng)臂在某一位置停留,則需將操作手柄退回中位。
    威格士電磁閥*常規現貨型號如下:
    DG4V-3-0A-M-U-H7-60
    DG4V-3-0BL-M-U-H7-60
    DG4V-3-0B-M-U-H7-60
    DG4V-3-0C-M-U-H7-60
    DG4V-3-22AL-M-U-H7-60
    DG4V-3-22A-M-U-H7-60
    DG4V-3-22B-M-U-H7-60
    DG4V-3-23A-M-U-H-7-60
    DG4V-3-24A-M-U-H-7-60
    DG4V-3-2AL-M-U-H7-60
    DG4V-3-2AL-VM-U-H7-60
    DG4V-3-2A-M-U-H7-60
    DG4V-3-2A-VM-U-H7-60
    DG4V-3-2BL-M-U-H7-60
    DG4V-3-2B-M-U-H7-60
    DG4V-3-2C-M-U-H7-60
    DG4V-3-2N-M-U-H7-60
    DG4V-3-31B-M-U-H7-60
    DG4V-3-31C-M-U-H7-60
    DG4V-3-32A-M-U-H7-60
    DG4V-3-33C-M-U-H7-60
    DG4V-3-3C-M-U-H-7-60
    DG4V-3-52B-M-U-H7-60
    DG4V-3-52C-MU-H7-60
    DG4V-3-66C-M-U-H7-60
    DG4V-3-6BL-M-U-H7-60
    DG4V-3-6B-M-U-H7-60
    DG4V-3-6C-M-U-H7-60
    DG4V-3-6N-M-U-H7-60
    DG4V-3-7C-M-U-H7-60
    DG4V-3-8C-VM-U-H7-61
    DG4V-3-0A-M-U-G7-60  (DC12)
    DG4V-3-0BL-M-U-D6-60
    DG4V-3-0B-M-U-D6-60
    DG4V-3-0C-M-U-B6-60
    DG4V-3-0C-M-U-D6-60
    DG4V-3-0C-VM-U-B6-60
    DG4V-3-22A-M-U-B6-60
    DG4V-3-22A-M-U-D6-60
    DG4V-3-22B-M-U-D6-60
    DG4V-3-23A-M-U-A6-60
    DG4V-3-23A-M-U-D6-60
    DG4V-3-24A-M-U-D6-60
    DG4V-3-2AL-M-U-B6-60
    DG4V-3-2AL-M-U-C6-60
    DG4V-3-2AL-M-U-D6-60
    DG4V-3-2A-M-U-B6-60
    DG4V-3-2A-M-U-C6-60
    DG4V-3-2A-M-U-D6-60
    DG4V-3-2A-VM-U-B6-60
    DG4V-3-2BL-M-U-D6-60
    DG4V-3-2B-M-U-D6-60
    DG4V-3-2C-M-U-B6-60
    DG4V-3-2C-M-U-C6-60
    DG4V-3-2C-M-U-D6-60
    DG4V-3-2N-M-U-A6-60
    DG4V-3-2N-M-U-B6-60
    DG4V3-2N-M-U-D6-60
    DG4V-3-3B-M-U-D6-60
    DG4V-3-3C-M-U-B6-60
    DG4V-3-66C-M-U-B6-60
    DG4V-3-6B-M-U-D6-60
    DG4V-3-6C-M-U-B6-60
    DG4V-3-6C-M-U-C6-60
    VICKERS電磁閥和安全閥為一體,組成先導式壓力閥,該閥即是卸荷閥又是安全閥,有時(shí)又是溢流閥.卸荷時(shí)其控制油道貫穿各路換向閥,同前述卸荷油道.當各路換向閥處于中立位置時(shí),卸荷閥的控制油道(見(jiàn)圖1b和圖2)貫穿各路換向閥并與油箱連通.卸荷時(shí),大部分油液卸荷,通道短,壓力損失低.任一路閥換向工作,便切斷控制油道,油源來(lái)油就從換向閥進(jìn)入執行元件工作,其工作壓力大小由導閥控制.此時(shí)系統壓力為導閥調整壓力.該種卸荷方式,即使換向閥路數增加,只是控制油道增加,卸荷壓力增加不大,始終保持較低卸荷壓力,此種卸荷方式多用于手動(dòng)換向閥,卸荷可靠.
    DG4V-3-6C-M-U-D6-60
    DG4V-3-7C-M-U-B6-60
    DG4V-3-7C-M-U-D6-60
    DG4V-3-8B-VM-U-D6-61
    DG4V-3-8C-VM-U-B6-61
    DG4V-3-8C-VM-U-D6-61
    DG4V-5-7C-M-U-A6-20
    DG4V-5-2BL-M-U-A6-20
    DG4V-5-31CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-7CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-6NJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-23AJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-23A-M-U-C6-20
    DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2A-M-U-A6-20
    DG4V-5-2A-M-U-C6-20
    DG4V-5-2NJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2N-M-U-A6-20
    DG4V-5-2N-M-U-C6-20
    DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2C-M-U-A6-20
    DG4V-5-2C-M-U-C6-20
    DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-6C-M-U-A6-20
    DG4V-5-6C-M-U-C6-20
    DG4V-5-8CJ-VM-U-H6-20
    DG4V-5-8C-M-U-A6-20
    DG4V-5-8CJ-VM-U-C6-20
    DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-0C-M-U-C6-20
    DG4V-5-2B-M-U-A6-20
    DG4V-5-0A-M-U-H6-20
    DG4V-5-0A-M-U-G6-20  (DC12)
    DG4V-5-22AJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-3CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2AJ-VM-U-H6-20
    DG4V-5-52CJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2BJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-6BJ-MU-H6-20
    DG4V-5-0BLJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-0BL-M-U-A6-20
    DG4V-5-2ALJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-2BLJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-3BLJ-M-U-H6-20
    DG4V-5-23A-M-U-A6-20
    DG4V-5-2ALJ-M-U-P6-20 (DC110)
    DG5S4-042A-M-U-H5-60
    DG5S4-042A-E-M-U-H5-60
    DG5S4-042A-T-M-U-H5-60
    DG5S4-040A-M-U-H5-60
    DG5S4-040A-E-M-U-H5-60
    DG5S4-040A-E-T-M-U-H5-60
    DG5S4-040A-T-M-U-H5-60
    DG5S4-0431A-E-M-U-H5-60
    DG5S4-042B-M-U-H5-60
    DG5S4-042B-E-M-U-H5-60
    DG5S4-042B-M-U-H7-70
    DG5S4-042BL-M-U-H5-60
    DG5S4-043BL-T-M-U-H5-60
    DG5S4-0431B-M-U-H5-60
    DG5S4-042C-M-U-H5-60
    DG5S4-042C-E-M-U-H5-60
    DG5S4-042C-E-T-M-U-H5-60
    DG5S4-042C-T-M-U-H5-60
    DG5S4-042C-M-U-H7-70
    DG5S4-046C-M-U-H5-60
    DG5S4-046C-T-M-U-H5-60
    DG5S4-046C-M-U-H7-70
    DG5S4-043C-M-U-H5-60
    DG5S4-043C-E-M-U-H5-60
    DG5S4-043C-T-M-U-H5-60
    DG5S4-0431C-M-U-H5-60
    DG5S4-0431C-E-T-M-U-H5-60
    DG5S4-0431C-T-M-U-H5-60
    DG5S4-0431C-M-U-H7-70
    DG5S4-048C-VM-U-H5-60
    DG5S4-042A-M-U-D5-60
    DG5S4-042B-M-U-D5-60
    DG5S4-042C-M-U-D5-60
    DG5S4-048C-VM-U-D5-60
    DG5V-7-2A-M-U-H7-30
    DG5V-7-2BL-E-M-U-H7-30
    DG5V-7-31B-M-U-H7-30
    DG5V-7-2C-M-U-H7-30
    DG5V-7-2C-M-U-H5-40
    DG5V-7-3C-M-U-H7-30
    DG5V-7-3C-M-U-H5-40
    DG5V-7-6C-M-U-H7-30
    DG5V-7-6C-T-M-U-H7-30
    DG5V-7-6C-T-VM-U-H7-30
    DG5V-7-6C-M-U-H5-40
    DG5V-7-31C-M-U-H7-30
    DG5V-7-31C-M-U-H5-40
    DG5V-7-8C-VM-U-H7-30
    DG5V-7-8C-2-E-VM-U-H7-30
    DG5V-7-2N-M-U-H7-30
    DG5V-7-2A-M-U-C6-30
    DG5V-7-2A-M-U-B6-30
    DG5V-7-2C-M-U-D5-40
    DG5V-7-2C-M-U-C6-30

    產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 威格士電磁閥 VICKERS電磁閥 威格士柱塞泵 威格士現貨 VICKERS中國辦事處
     如果你對威格士VICKERS電磁閥/VICKERS中國感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系:

    上一篇:意大利ATOS葉片泵/ATOS中國代表處 下一篇:4WE6J62/EG24N9K4德國REXROTH電磁閥現貨供貨商
     相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品:
    威格士VICKERS電磁閥,美國VICKERS廠(chǎng)家  東莞VICKERS電磁閥/威格士買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)  VICKERS訂購中心/威格士VICKERS溢流閥 
    美國VICKERS威格士電磁閥云貴川訂購中心  VICKERS電磁閥原裝價(jià)格/VICKERS代購中心  大量現貨VICKERS比例閥@威格士比例閥 
    300AA00086A現貨VICKERS威格士電磁閥#VICKERS貴州直銷(xiāo)  威格士VICKERS溢流閥*  Vickers片式多路閥#直銷(xiāo)威格士溢流閥 
    【100%*】vickers插裝閥 
     
    女自慰喷水免费观看久久,久久久无码精品亚洲日韩Av,日本太粗太深太紧太爽,午夜亚洲理论片在线观看